Florbal

Fotbal, basketbal, americký fotbal, tenis a jiné.
Sledujete florbal? (Teda jestli se na slovesku hraje :twisted: )

Tak já ho moc nesleduju protoľe v TV moc nebývá, ale osobně ten sport miluju

BigPete píše:Tak já ho moc nesleduju protoÄľe v TV moc nebĂ˝vá, ale osobnÄ› ten sport miluju
A komu fandis? Tatranu?

Senátor Palpatine píše:
BigPete píše:Tak já ho moc nesleduju protoÄľe v TV moc nebĂ˝vá, ale osobnÄ› ten sport miluju
A komu fandis? Tatranu?
Hej tak, protoľe to nebejvá moc v telce, tak ani nikomu, vím akorát, ľe Střeąovice vedou, ale jestli někomu fandím tak Kondomům z Ostravy a to jen kvůli názvu

BigPete píše:
Senátor Palpatine píše:
BigPete píše:Tak já ho moc nesleduju protoÄľe v TV moc nebĂ˝vá, ale osobnÄ› ten sport miluju
A komu fandis? Tatranu?
Hej tak, protoľe to nebejvá moc v telce, tak ani nikomu, vím akorát, ľe Střeąovice vedou, ale jestli někomu fandím tak Kondomům z Ostravy a to jen kvůli názvu
:lol: Tak to jo...ja zas fandim Stresovicim. Jednak proto, ze je to 1. tym, jehoz zapas sem videl a vybral jsem si ho z tech dvou, protoze se mi libi chovani jejich golmana :lol:

Senátor Palpatine píše:
BigPete píše:
Senátor Palpatine píše: A komu fandis? Tatranu?
Hej tak, protoľe to nebejvá moc v telce, tak ani nikomu, vím akorát, ľe Střeąovice vedou, ale jestli někomu fandím tak Kondomům z Ostravy a to jen kvůli názvu
:lol: Tak to jo...ja zas fandim Stresovicim. Jednak proto, ze je to 1. tym, jehoz zapas sem videl a vybral jsem si ho z tech dvou, protoze se mi libi chovani jejich golmana :lol:
Tak ho nějak popią já ho neznám :(

Golmana? Ja nevim...myslim, ze se menuje Kaf(v)ka. A vzdycky, gdyz se mu neco nelibi, tak vystartuje proti rozhodcimu a zapojuje se do bitek a to se mi libi :)

Ale flórbal dávaj v TV, teď dávali nějaký turnaj a taky dávali celý play off.

cheataĹ™ píše:Ale flĂłrbal dávaj v TV, teÄŹ dávali nÄ›jakĂ˝ turnaj a taky dávali celĂ˝ play off.
Komu ty fandis?

Já sleduju flórbal uľ docela dlouho a nejradąi mám Tatran.

cheataĹ™ píše:Ale flĂłrbal dávaj v TV, teÄŹ dávali nÄ›jakĂ˝ turnaj a taky dávali celĂ˝ play off.
To jako fakt? No to valím oči :shock: , napią kdy na to se rád podívám

minuly tyzden na CT4-Sport? ASi dako tak to bolo, u nas sa taky sport asi nehra, teda aspon na profi urovni, lebo o tom nic neviem :(

ale haluzny sport :cool:

Co sa tika tohto sportu moja dedinka je majstrom Slovenska :)

Pravidla hry:
Pravidla florbalu a jejich výklad

Platná od 1. července 2006
Podle oficiálních pravidel florbalu IFF

Obsah

PODMĂŤNKY HRY

1. HRACĂŤ PLOCHA

101 Rozměry hřiątě

102 Značky na hřiąti

103 Brány

104 Prostory pro střídání

105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek

106 Kontrola hřiątě

2. ÄŚAS HRY

201 Normální hrací čas

202 Time-out

203 ProdlouÄľenĂ­

204 Trestná střílení po limitovaném prodlouľení

3. ÚČASTNÍCI HRY

301 Hráči

302 Střídání hráčů

303 Zvláątní pravidla pro brankáře

304 Zvláątní pravidla pro kapitány druľstev

305 Realizační tým

306 RozhodÄŤĂ­

307 ZapisovatelskĂ˝ stolek

4. VĂťSTROJ

401 Výstroj hráčů

402 Výstroj rozhodčích

403 Zvláątní výstroj brankáře

404 Zvláątní výstroj kapitána druľstva

405 Osobní vybavení hráčů

406 MĂ­ÄŤ

407 Hokejka

408 VybavenĂ­ rozhodÄŤĂ­ho

409 Vybavení zapisovatelského stolku

410 Kontrola výstroje

5. STANDARDNĂŤ SITUACE

501 Obecná pravidla pro standardní situace

502 Vhazování

503 Situace vedoucí k vhazování

504 Rozehrání

505 Situace vedoucí k rozehrání

506 VolnĂ˝ Ăşder

507 Přestupky vedoucí k volnému úderu

508 Trestné střílení

509 Odloľené trestné střílení

510 Přestupky vedoucí k trestnému střílení

6. TRESTY

601 Obecná pravidla pro tresty

602 VylouÄŤenĂ­ na trestnou lavici

603 Dvouminutové vyloučení na trestnou lavici

604 Odloľené vyloučení

605 Přestupky vedoucí k dvouminutovému vyloučení na trestnou lavici

606 Pětiminutové vyloučení na trestnou lavici

607 Přestupky vedoucí k pětiminutovému vyloučení na trestnou lavici

608 OsobnĂ­ trest

609 DesetiminutovĂ˝ osobnĂ­ trest

610 Přestupky vedoucí k dvouminutovému vyloučení na trestnou lavici + desetiminutovému osobnímu trestu

611 Vyloučení do konce utkání

612 Vyloučení do konce utkání 1

613 Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 1

614 Vyloučení do konce utkání 2

615 Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 2

616 Vyloučení do konce utkání 3

617 Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 3

618 Vyloučení ve spojení s trestným střílením

7. BRANKY

701 Uznané branky

702 Správně vstřelená branka

703 Nesprávně vstřelená branka

PODMĂŤNKY HRY

Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma druľstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek neľ soupeř při dodrľení ustanovení pravidel.

Florbal jakoľto halový sport se hraje na tvrdém a rovném povrchu v místě jeľ je schváleno řídícím orgánem.

1. HRACĂŤ PLOCHA

101 Rozměry hřiątě

1. Hřiątě má rozměry 40 m x 20 m a je ohraničeno mantinely se zaoblenými rohy. Mantinely musí být schváleny IFF a přísluąně označeny.

Hřiątě je obdélníkové, rozměry udávají délku x ąířku.

Nejmenąí povolené rozměry jsou 36 m x 18 m, největąí pak 44 m x 22 m.

102 Značky na hřiąti

1. Veąkeré označení je provedeno čarami, 4 - 5 cm ąirokými, jasně viditelnou barvou.

2. Středová čára a středový bod jsou vyznačeny.

Středová čára je rovnoběľná s kratąími stranami hřiątě a rozděluje hřiątě na dvě stejné poloviny.

3. Velké brankoviątě s rozměry 4 m x 5 m je vyznačeno 2,85 m od kratąí strany hřiątě.

Velké brankoviątě je obdélníkové, rozměry udávají délku x ąířku včetně čar.

Velké brankoviątě je umístěno centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiątě.

4. Malé brankoviątě s rozměry 1 m x 2,5 m je vyznačeno 0,65 m před zadní čarou velkého brankoviątě.

Malé brankoviątě je obdélníkové, rozměry udávají délku x ąířku včetně čar.

Malé brankoviątě je umístěno centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiątě.

5. Zadní čáry malého brankoviątě slouľí také jako brankové čáry. Značky pro umístění brán musí být vyznačeny na zadních čarách malého brankoviątě tak, aby vzdálenost mezi těmito body byla 1,6 m.

Brankové čáry jsou umístěny centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiątě. Značky vyznačující pozici brán musí být označeny přeruąením v zadních čarách malého brankoviątě, nebo krátkými čarami, kolmými na zadní čáry malého brankoviątě.

6. Body pro vhazování jsou vyznačeny na středové čáře a na pomyslných prodlouľených brankových čarách, 1,5 m od dlouhých stran hřiątě.

Body pro vhazování jsou označeny kříľi. Body na středové čáře mohou být pomyslné.

103 Brány

1. Brány schválené IFF a přísluąně označené musí tyčkami stát na vyznačených bodech.

Otevřené části obou brán směřují ke středovému bodu.

104 Prostory pro střídání

1. Prostory pro střídání o délce 10 m jsou vyznačeny podél jedné z dlouhých stran hřiątě, 5 m od středové čáry, a zahrnují hráčské lavice.

Prostory pro střídání jsou označeny na obou stranách mantinelu. ©ířka prostoru pro střídání nesmí přesáhnout 3 m, měřeno od mantinelu. Hráčské lavice musí být umístěny v přiměřené vzdálenosti od mantinelů a obsahovat místo pro 19 osob.

105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek

1. Zapisovatelský stolek a trestné lavice jsou umístěny naproti prostorům pro střídání u středové čáry.

Zapisovatelský stolek a trestné lavice jsou umístěny v přiměřené vzdálenosti od mantinelu. Kaľdé druľstvo má vlastní trestnou lavici, které jsou umístěny po obou stranách zapisovatelského stolku. Na kaľdé z nich musí být místo pro minimálně dva hráče. Výjimky pro umístění trestných lavic a zapisovatelského stolku můľe povolit řídící orgán.

106 Kontrola hřiątě

1. Rozhodčí musí včas před zahájením utkání zkontrolovat hrací plochu a dohlédnout na odstranění případných nedostatků.

Vąechny nedostatky musí být zaznamenány. Pořadatelé jsou odpovědni za nápravu nedostatků a udrľování hrací plochy v řádném stavu během utkání. Vąechny nebezpečné předměty musí být odstraněny nebo zabezpečeny proti zranění.

2. ÄŚAS HRY

201 Normální hrací čas

1. Normální hrací čas je 3 x 20 minut se dvěma desetiminutovými přestávkami, během nichľ si druľstva musí vyměnit strany.

Výjimky pro kratąí hrací čas, ne vąak méně neľ 2 x 15 minut, a/nebo pro přestávky, můľe schválit řídící orgán. Ve spojení se změnou stran si druľstva vymění i prostory pro střídání. Domácí druľstvo si před začátkem utkání vybere stranu. Kaľdá třetina začíná vhazováním na středovém bodě. Na konci kaľdé třetiny jsou zapisovatelé odpovědni za spuątění sirény nebo jiného vhodného zvukového znamení, pokud se tak neděje automaticky. Čas přestávky začíná okamľitě po skončení třetiny. Za včasné nastoupení zpět na hrací plochu po přestávce jsou odpovědná druľstva. Jestliľe podle názoru rozhodčích je jedna strana hrací plochy v lepąím stavu, druľstva si vymění strany v polovině třetí třetiny, musí se vąak o tom rozhodnout před zahájením třetí třetiny. Jestliľe si druľstva vymění strany, hra bude pokračovat vhazováním na středovém bodě.

2. HracĂ­ ÄŤas je ÄŤistĂ˝.

Čistý hrací čas znamená, ľe čas je zastaven kdykoliv je hra přeruąena signálem rozhodčích a znovu spuątěn, kdyľ je míč uveden do hry.

V případě neobvyklého přeruąení je pouľit trojitý signál. Rozhodčí posoudí, co lze povaľovat za neobvyklé přeruąení, ale vľdy se za neobvyklé přeruąení povaľuje: zničení míče, rozpojení mantinelu, zranění, měření výstroje, přítomnost neoprávněných osob nebo předmětů na hrací ploąe, úplný nebo částečný výpadek osvětlení, a nebo pokud zazní omylem siréna.

JestliÄľe se v jakĂ©mkoliv mĂ­stÄ› oddÄ›lĂ­ jednotlivĂ© části mantinelĹŻ, hra mĹŻÄľe pokraÄŤovat do doby, neÄľ se mĂ­ÄŤ dostane do blĂ­zkosti tohoto mĂ­sta. V případÄ› zranÄ›nĂ­ je hra pĹ™eruÄ…ena pouze tehdy, jestliÄľe rozhodÄŤĂ­ usoudĂ­, Äľe se jedná o váľnĂ© zranÄ›nĂ­, nebo jestliÄľe zranÄ›nĂ˝ hráč přímo ovlivĹ

Týmy fortuna extraligy
Bulldogs Brno
Fb© EVVA Bohemians
FBC Liberec
FBC Pepino Ostrava
FBK Sokol Mladá Boleslav
M&M REALITY Sokol Pardubice
Sokol Královské Vinohrady
SSK Future
Tatran Střeąovice
TJ JM Chodov
Torpedo Havířov
1. SC SSK VĂ­tkovice


Výsledky:
2. kolo
A011 FB© EVVA Bohemians - Bulldogs Brno 3:4 pp
A010 SSK Future - FBC SGB Pepino Ostrava 9:6
A009 Tatran Střeąovice - FBC Liberec 4:3
A008 1. SC SSK Vítkovice - TJ Sokol Královské Vinohrady 7:1
A007 Torpedo Pegres Havířov - TJ JM Chodov 5:3

Fortuna extraliga
1. Torpedo Pegres Havířov 2
2 0/0 0
16:8 6
2. Tatran Střeąovice 2
2 0/0 0
14:8 6
3. Bulldogs Brno 2
1 1/1 0
8:6 5
4. 1. SC SSK VĂ­tkovice 2
1 1/0 0
8:2 4
5. FB© EVVA Bohemians 2
1 1/0 0
9:7 4
6. SSK Future 2
1 0/0 1
12:10 3
7. FBC Liberec 2
0 1/0 1
4:5 1
8. TJ JM Chodov 1
0 0/0 1
3:5 0
9. M&M REALITY Sokol Pardubice 1
0 0/0 1
3:6 0
10. FBC SGB Pepino Ostrava 2
0 0/0 2
11:19 0
11. TJ Sokol Královské Vinohrady 2
0 0/0 2
6:18 0
12. FBK Sokol Mladá Boleslav 0
0 0/0 0
0:0 0

Je to strasne dynamicka hra a nevihodou tejto hry je lahká loptička!!A preto radsej uprednostbujem hokejball alebo uz rovno hokej!!

TO ÄŤO JE ZA Ä…PORT :(

Florko KOSICE GO GO ..ja hrajem Florball

Tatran Stresovice je lepsi :wink:
Jak dlouho se hraje u nas a na Slovensku naka oficialni soutez muzu ve florbale?? :?

pockaj musis mi povedat ktory to je florbal lebo ja si to stale mylym s Hokejbalom to je to co maju take zahnute palice??? :?:

to je pozemnĂ˝ hokej :lol: :lol:

aby sme si ozrejmili:
ľadový hokej - všetci poznáme
in-line hokej - ako ľadový, akurát na asfalte s kolieskovými korčuľami a in-line pukom
hokejbal - ako in-line, akurát v teniskách a s tvrdou gumovou loptičkou (extraliga sa hráva so stredne ťažkou - oranžovou)
pozemný hokej - ihrisko je oveľa väčšie, rovnako ako brány, ktoré sú takmer ako hádzanárske, mužstvá majú viac hráčov, a hrá sa s hokejkami, čo vyzerajú ako dáždnik
florbal - malĂ© bránky, brankári bez hokejky, hrá sa s dutou dierkovanou loptiÄŤkou vĹľdy len v hale, tento šport je najmäkší, lebo sĂş zakázanĂ© skoro všetky kontakty, rovnako ako hra s kratuÄŤkou hokejkou nad ĂşrovĹ

no vidis staci napisat a hned viem o co ide :wink: dobry sport len lutujem brankarove kolena lebo je skoro stale na zemi :(

florbal to je super hra
Zobrazit příspěvky za předchozí:
Seřadit podle:
Ve fóru je celkem 0 uživatelů :: 0 registrovaných a 0 skrytých (založeno na uživatelích aktivních během poslední 3 minuty)
Nejvíce zde současně bylo přítomno 58 uživatelů dne stř 03. dub 2013 21:57

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé
1998 NAGANO