Ahoj,

pomaly začíname organizovať novú sezónu KTL. Dúfam, že sa všetci tešíte tak, ako ja. Prihlasovanie tímov zatiaľ nie je spustené, stane sa tak niekedy v najbližšom týždni, predpokladám.

Po skúsenostiach z minulej sezóny sme sa v komisii dohodli na pár veciach, ktoré zhŕňam v nasledujúcich bodoch a prosím vás o ich prečítanie:

1/ Vytvárame nové pravidlo, ktoré bude obmedzovať počet prestupov. Každý tím bude môcť urobiť maximálne 3 prestupy za celú sezónu. V prípade, že nejakému tímu nenatipuje tipér 5 alebo viac tipovacích dní po sebe, tak mu umožníme prestup i nad tento limit.

2/ Každý generálny manažér, ktorý počas sezóny opustí svoj tím alebo nejako inak preukáže, že funkciu GM nedokáže plnohodnotne vykonávať (napr. jeho tím bude dlhodobo tipovať s menej ako 4 tipérmi), nebude môcť v ďalšej sezóne vykonávať funkciu GM (prípadne ani v tej, v ktorej sa mu rozpadne tím alebo ho opustí). Toto pravidlo uplatňujeme i retrospektívne na minulú sezónu. Presné posúdenie toho, čo znamená "plnohodnotne vykonávať" a "dlhodobo tipovať" , je na Komisii KTL.
Príklady:
* GM A opustí v decembri svoj tím a ďalej netipuje. V danej sezóne, ani v ďalšej, už kvôli tomu nebude môcť vykonávať funkciu GM.
* GM B dotipuje sezónu do konca, ale v tíme zostali len dvaja. Ostatní už 2 kolá netipujú. GM B v ďalšej sezóne nebude môcť vykonávať funkciu GM.


3/ Tipér Chris má doživotný zákaz vykonávať funkciu GM v KTL, či pôsobiť v Komisii KTL. Zaslúžil sa o to svojou činnosťou z nielen poslednej sezóny (extrémne vysoký počet prestupov v tíme, zasahovanie do iných tímov, vyvolávanie konfliktov, očierňovanie víťazov, tipovanie v mene iných). Tipovať môže.

Na základne bodu 2 má v sezóne 2022/2023 zákaz vykonávať funkciu generálneho manažéra Gordie a Stefan82.